Μηχανισμοί Casting ειδικοί για καλάμια Casting και Surfcasting

Οι μηχανισμοί Casting είναι κατάλληλοι για τα καλάμια Casting και γεμίζουν συνήθως με πετονιές μεγαλύτερης διαμέτρου. Ο μηχανισμός τους είναι μεγάλος και γενικά με μικρές περιστροφές περίπου 4 έως 5 προς 1. Είναι σκληροί με αντοχή ειδικά αυτοι που χρησιμοποιούνται και για Surfcasting. Έχουν ικανότητα και για μακρινές βολές ενώ το βάρος τους θα πρέπει να έρχεται σε απόλυτη ισορροπία με το βάρος του καλαμιού.

Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων